מצודות על שמואל א יא יא

<< מצודות על שמואל א • פרק יא >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • 


 

מצודת דוד

"ויפוצו" - נתפזרו אלו מאלו

"בתוך המחנה" - של נחש העמוני

"באשמורת הבקר" - הוא המשמר השלישי הסמוך לבוקר  

מצודת ציון

"ראשים" - חלקים

"באשמורת" - מלשון משמר

"היום" - השמש קרויה יום כמו (בראשית ג ח)לרוח היום

"ויפוצו" - נתפזרו כמו (במדבר י לה)ויפוצו אויביך