מצודות על שמואל א טז יד


מצודת דוד

"מאת ה'" - ולא באה לו במקרה

מצודת ציון

"ובעתתו" - מלשון בעתה וחרדה

"רוח רעה" - רוח מחריד ומרעיד