מצודות על שמואל א א יח


מצודת דוד

"ותאכל" - מעתה אכלה כל צרכה ולא היה לה עוד הזעם שהיה לה מאז כי בטחה בתפלת עלי

"תמצא" - רצה לומר הנה מצאתי חן בעיניך כי מה שבקשת עלי רחמים יחשב לי למציאות חן והחזיקה לו טובה בדבריה

מצודת ציון

"ופניה" - ענין זעם כמו (ירמיהו ג יב)לא אפיל פני בכם