מצודות על שופטים ט מט

<< מצודות על שופטים • פרק ט
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מח • מט • נא • נב • נג • נד • נו • 


מצודת דוד

"על הצריח" - רצה לומר סמוך לה

מצודת ציון

"ויציתו" - מלשון הצתה והבערה