מצודות על שופטים ט כז

<< מצודות על שופטים • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מח • מט • נא • נב • נג • נד • נו • 


מצודת דוד

"ויצאו השדה" - כי טרם בוא געל אליהם פחדו מאבימלך לצאת השדה והיו נסגרים בהעיר

מצודת ציון

"ויבצרו" - הוא תלישת הפרי כמו (דברים כד כא)כי תבצור כרמך

"וידרכו" - להוציא היין מן הענבים דורכים והולכים על גביהם

"הלולים" - שמחות ובדברי רבותינו זכרונם לברכה (כתובות ח א)מחמת הלולא