מצודות על שופטים ט טו

<< מצודות על שופטים • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • מח • מט • נא • נב • נג • נד • נו • 


מצודת דוד

"תצא אש" - רצה לומר דעו כי סוף הדבר יהיה שממני תצא האש ותשרוף אף הארזים הגבוהים ואני עמהם

"ואם אין" - שלא באמת תמשחו אותי כי אם לצחק בי

"חסו בצלי" - רצה לומר במעט הצל שיש בי אהיה עליכם למחסה

"אם באמת" - לא דרך לעג לצחק בי לאח"ז

מצודת ציון

"ותאכל" - ותשרף