מצודות על שופטים טו ט

<< מצודות על שופטים • פרק טו
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • מצודת ציון

"וינטשו" - ענין פזור כמו (שמואל ב ה כב)וינטשו בעמק רפאים

"בלחי" - אמר על שם סופו שקראו רמת לחי