מצודות על שופטים טו ב

<< מצודות על שופטים • פרק טו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"כי שנא שנאתה" - בראותי כי חרה לך על שגלתה מצפונך

מצודת ציון

"תחתיה" - במקומה