מצודות על שופטים ח לא

מצודות על שופטים • פרק ח
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לה • מצודת ציון

"ופילגשו" - אשה המיוחדת לאיש בלא כתובה ובלא קדושין