מצודות על שופטים ח א

<< מצודות על שופטים • פרק ח >>
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לה • 


מצודת דוד

"לבלתי קראות לנו" - בתחלת המלחמה כאשר הלכת להלחם ומה זה קראת לנו אחר הנצוח