מצודות על שופטים ח כד

<< מצודות על שופטים • פרק ח
א • ב • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כו • כז • כח • כט • לא • לג • לה • 


מצודת דוד

"כי ישמעאלים הם" - כי מדין היה מבני קטורה (בראשית כה ב) שהיא הגר (בראשית רבה סא ד) אם ישמעאל (בראשית טז טו) והמה אחים ובשם אחד יקראו ודרך אחד להם להשים נזם באף

"איש נזם שללו" - כל איש יתן לי נזם מאשר שלל

מצודת ציון

"נזם" - הוא תכשיט החוטם