מצודות על שופטים ו יט

<< מצודות על שופטים • פרק ו >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • 


מצודת דוד

"ויגש" - הגיש אליו המנחה הזאת

"בא" - אל הבית

"ויעש" - רצה לומר תקן ובשל

מצודת ציון

"ואיפת" - שם מדה בת שלש סאים

"בסל" - שם כלי מה

"והמרק" - הרוטב כמו (ישעיהו סה ד)ומרק פגולים

"בפרור" - הוא דוד נחושת כעין יורה וכן (במדבר יא ח) ובשלו בפרור