מצודות על עזרא ב סט

<< מצודות על עזרא • פרק ב >>
א • ב • ג • ו • טז • כה • לא • לו • לט • מ • מב • מג • נה • נט • סא • סב • סג • סד • סה • סו • סח • סט • ע • 


מצודת דוד

"ככחם" - כל אחד התנדב כפי כח עשרו

"לאוצר המלאכה" - אל המקום שאצרו שם הזהב והכסף למלאכת הבנין

"וכתנות כהנים" - שילבשו אותם הכהנים בשעת העבודה

מצודת ציון

"דרכמונים" - שם מטבע ידוע אצלם

"מנים" - שם משקל ליטרא