מצודות על עזרא א ו

<< | מצודות על עזראפרק א' • פסוק ו' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וכל סביבותיהם" - כל העובדי כוכבים אשר סביבותיהם חזקו בידי העולים בתת להם די ספוקם כלי כסף וגו'

"לבד" - חוץ מאשר כל התנדב מה מהם לבית ה' 

מצודת ציון

"ובמגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המעולה בין בפירות בין במלבושים בין בכלים וכן ומגדנות לחזקיה (דברי הימים ב ל"ב)

"לבד על" - הוא כפול לתוספת ביאור וכן הרק אך במשה (במדבר יב)