מ"ג עזרא א ו


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וכל סביבתיהם חזקו בידיהם בכלי כסף בזהב ברכוש ובבהמה ובמגדנות לבד על כל התנדב

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְכָל סְבִיבֹתֵיהֶם חִזְּקוּ בִידֵיהֶם בִּכְלֵי כֶסֶף בַּזָּהָב בָּרְכוּשׁ וּבַבְּהֵמָה וּבַמִּגְדָּנוֹת לְבַד עַל כָּל הִתְנַדֵּב.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְכׇל־סְבִיבֹֽתֵיהֶם֙ חִזְּק֣וּ בִֽידֵיהֶ֔ם בִּכְלֵי־כֶ֧סֶף בַּזָּהָ֛ב בָּרְכ֥וּשׁ וּבַבְּהֵמָ֖ה וּבַמִּגְדָּנ֑וֹת לְבַ֖ד עַל־כׇּל־הִתְנַדֵּֽב׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וכל סביבותיהם" - וכל העכו"ם שהיו שכניהם של ישראל סייעו והחזיקו ידי היהודים בזהב ובכסף ומתנות הללו למען יוכלו לעלות לירושלים

"לבד על כל התנדב" - כל זאת היו עושים שכיני היהודים לבד מה שהם מתנדבים בעצמם לבנין הבית

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)(ה - ו) "ויקומו", ספר שהיו שני ענינים, א] שהעם התנשאו מעצמם לדבר זה ובראשם היו "ראשי האבות ליהודה ובנימין" שהם התעוררו לזה תחילה והי' איתערותא דלתתא ויקומו, ומזה בא איתערותא דלעילא, כי "לכל", ר"ל לכל העולים, העיר "האלהים את רוחו" בין "לעלות" בין "לבנות את בית ה'", ובכ"ז גם "כל סביבותיהם" היינו נעמים שסביבותם "חזקו בידיהם" [חיזוק ידים רפות בא תמיד ביחוס הפעול, אבל פה לא היו צריכים חיזוק מצד רפיון ידים, רק שחזקום במתנות להיות חזקים יותר, וע"ז בא בקישור הב'], "לבד" רצה לומר שכ"ז נתנו לצורך העולים לצידה והוצאת הדרך, חוץ מה ששלחו על ידם נדבות לבהמ"ק:


 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל סביבותיהם" - כל העובדי כוכבים אשר סביבותיהם חזקו בידי העולים בתת להם די ספוקם כלי כסף וגו'

"לבד" - חוץ מאשר כל התנדב מה מהם לבית ה'

מצודת ציון

"ובמגדנות" - המלה ההיא יורה על דבר המעולה בין בפירות בין במלבושים בין בכלים וכן ומגדנות לחזקיה (דברי הימים ב ל"ב)

"לבד על" - הוא כפול לתוספת ביאור וכן הרק אך במשה (במדבר יב)

<< · מ"ג עזרא · א · ו · >>