מצודות על משלי כח ט

"מסיר..." - על כי אינו מחשיב דברי הזולת, ולכן ישולם מדה במדה, כי המקום ברוך הוא מתעב תפלתו ואינו מחשיבה, ולא לרצון תהיה.