מצודות על משלי כו ד

מצודת דוד

"אל תען" - אל תשיב לכסיל כאשר ידבר אולת בדברי ריב ומצה, כי כשתשיב תהיה דומה לו בעיני השומעים, כי אין הפרש בין מאמריך למאמריו, ויחשבו גם אותך לכסיל כמוהו; כי בוודאי לא יחשבו שניהם לחכמים, כי אין דרך החכמים להתקוטט זה בזה (וקצר הכתוב ולא פירש לומר בדברי ריב ומצה, כי מסוף המקרא יובן שהוא בדבר שדברי שניהם דומים).

מצודת ציון

"תען" - מלשון עניה ותשובה.

"תשוה" - מלשון השוואה ודמיון.