מצודות על משלי כב ה

תבנית:ניווט קטעים זמני

מצודת דוד

"צנים פחים" - קוצים ופחים יקושים נמצאים בדרך עקש, רוצה לומר, המעקם דרכיו יתייסר בקוצים וילכד בפח; אבל "השומר נפשו" וסר מדרך העקש, הנה ירחק מצנים ופחים, ולא עליו יהיו.

מצודת ציון

"צנים" - קוצים, כמו (במדבר לג): "ולצנינים בצדיכם".