מצודות על מלכים ב יד כב

מצודות על מלכים ב • פרק יד
א • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יט • כב • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"אחרי שכב המלך" - על אמציה יאמר כי אף שהוא לכדה עדיין לא הוחזר לידם להחזיק בה עד כי מת ובא עזריה ועשאה עיר מבצר

"הוא בנה את אילת וישבה ליהודה" - יתכן שהיתה פעם אחת משל יהודה ובני אדום לקחו מהם וכאשר הכה אמציה את אדום לקחה מידם ועזריה בנה את חומתה להיות עיר מבצר ובזה השיבה ליהודה כי בעודה פרוצה אין להתחזק בה ולהחזיק בשלהם