מצודות על מלכים ב יד יג

מצודות על מלכים ב • פרק יד >>
א • ו • ז • ח • ט • י • יג • יד • יז • יט • כב • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"בשער אפרים" - כן היה שם השער ומשם התחיל לפרוץ ופרץ עד השער העומד בפנת העיר והיה הפרצה באורך ת' אמה