מצודות על מלכים א כא כ


מצודת דוד

"התמכרך" - מרוב השתדלותו בעבירות חשבו כאילו מכר עצמו לעשות הרע

"מצאתי" - רצה לומר הן מצאתי אותך חייב בדבר כי ידעתי אשר נעשתה מדעתך

"המצאתני אויבי" - אתה אויבי וכי מצאת אותי חייב ואשם בדבר זה כאומר הלא איזבל עשתה זאת ולא אני וחשב לכחש בפני הנביא כאילו לא נעשתה מדעתו