מצודות על מלכים א כא טו

מצודות על מלכים א • פרק כא
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • טו • יט • כ • כא • כג • כה • כו • כז • כט • 


 

מצודת דוד

"קום רש" - כי הרוגי מלכות נכסיהן למלך (סנהדרין מח ב)  

מצודת ציון

"רש" - מלשון ירושה

"מאן" - לא רצה