מצודות על מלכים א יט כא

<< מצודות על מלכים א • פרק יט
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"ויתן לעם" - שהיו עמו בחרישה ועשה זאת לגודל השמחה

"ובכלי הבקר" - שהמה מעצים

מצודת ציון

"מאחריו" - מאחרי אליהו

"בשלם" - בשל להם רוצה לומר להעם וכן (יהושע טו יט) ארץ הנגב נתתני ומשפטו נתת לי