מצודות על מלכים א יט יא

<< מצודות על מלכים א • פרק יט >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


מצודת דוד

"רעש" - תרגם יונתן משרית מלאכי זיעא

"לא ברעש ה'" - קול הנבואה אמרה לא ברעש ה'

"לא ברוח ה'" - רצה לומר בא אליו קול הנבואה ואמרה שאין כבוד השכינה עוברת במחנה מלאכי הרוח

"והנה ה' עובר" - אחר כל המחנות ההם

"ורוח גדולה" - תרגם יונתן משרית מלאכי רוחא רצה לומר מחנה מן מלאכי רוח עברו לפני ה' עד לא עבר כבוד השכינה

"צא" - צוהו לצאת מן המערה ולעמוד בהר לפני ה' כי כבוד השכינה תעבור לפניו

מצודת ציון

"מפרק" - משבר כמו (זכריה יא טז)ופרסיהן יפרק