מצודות על מלכים א ז נ

<< | מצודות על מלכים אפרק ז' • פסוק נ' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"זהב" - מוסב על הפותות שהם היו מזהב

"הבית הפנימי" - ולתוספת ביאור כפל ואמר לקדש הקדשים וכן לדלתי הבית כפל לתוספת ביאור ואמר להיכל 

מצודת ציון

"והספות" - כלים כעין כדים כי תרגם יונתן קוליא וכן (בראשית כד טו)וכדה על שכמה תרגם אונקלוס וקולתה

"והמזמרות" - כלי זמר

"והכפות" - הבזיכין שבהם הלבונה

"והמחתות" - כלים לחתות בהם האש על הקטורת

"והפותות" - הם העשויות להציב בהן צירי הדלתות לסבב אילך ואילך ובמשנה (כלים פרק יא משנה ב) והפותה שתחת הציר