מצודות על מלכים א ז כג

<< | מצודות על מלכים אפרק ז' • פסוק כ"ג | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מה • מו • מז • מח • מט • נ • נא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וקו שלשים" - כי כל שיש ברחבו אחד יש בהקיפו שלשה (ראה עירובין נו ב)

"משפתו" - משפת עבר זה עד השפה שממולו

"עגול סביב" - בכל סביבו היה עגול

"מוצק" - ביציקה נעשה לא בהקשת הקורנס

"ויעש את הים" - גיגית גדולה עשויה כדמות הים ובדברי הימים (ב ד ו) נאמר שהיו הכהנים רוחצים שם לטבול מטומאתן ואמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי יומא ג ח) שלא היו המים שאובים כי רגלי הבקרים שעמדו תחתיו היו נקובים וחלולים ודרך בם בא המים מן המעין