מצודות על מלכים א ג ד

<< מצודות על מלכים א • פרק ג
א • ב • ג • ד • ו • ז • ח • ט • יא • יג • טו • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כה • כו • כז • כח • 


מצודת דוד

"יעלה" - כמו העלה עתיד במקום עבר וכמוהו רבים במקרא

"אלף עולות" - ביום אחד לא בפעם אחת כי קטן הוא מהכיל

"הגדולה" - רצה לומר גדולה בקדושתה כי הוא מזבח הנחושת שעשה משה