מצודות על מלאכי ג ח

<< | מצודות על מלאכיפרק ג' • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"המעשר" - ר"ל על זה אשיב שאתם עושקים ממני המעשר והתרומה כי אינכם נותנים אותם אל הכהנים והלוים משרתי

"ואמרתם" - ואם תאמרו בדבר מה אנו עושקים אותך

"היקבע" - האם הגון הדבר שיעשוק אדם את אלהים אשר אתם עושקים אותי 

מצודת ציון

"היקבע" - ענין עושק כמו וקבע את קבעיהם נפש (משלי כב)