מצודות על מלאכי ג יד

<< | מצודות על מלאכיפרק ג' • פסוק י"ד | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ומה בצע" - או מה תועלת בא לנו אשר שמרנו הדברים שצוה לשמור ואשר הלכנו קדורנית שחות ובהכנעה מפני ה' וכאלו יאמרו אז אינו משגיח בשפלים או אינו משלם גמול המעשה

"אמרתם" - ר"ל אשיב לכם זהו מה שאמרתם דבר שוא הוא לעבוד את האלהים כי לפי רוב רוממותו לא יחשב בעיניו עבודת האדם אשר בעפר יסודו 

מצודת ציון

"שוא" - ענין חנם

"בצע" - ענין תועלת כמו מה בצע בדמי (שם ל)

"קדורנית" - ענין שחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ד)ור"ל שחוח ובהכנעה