מצודות על מלאכי א י

<< | מצודות על מלאכיפרק א' • פסוק י' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"לא ארצה" - לא אקבלם מידכם ברצון וכאומר ולמה א"כ תבעירו אש על מזבחי בחנם

"אין לי חפץ בכם" - לבוא להראות לפני בבית המקדש והיה אם כן מהראוי לסגור דלתות בית המקדש

"ולא תאירו" - לא תבעירו אש על מזבחי בחנם

"מי גם בכם" - הלואי ימצא מי גם בכם ויסגור דלתי בית המקדש שלא יבוא מי שמה לרמוס חצר 

מצודת ציון

"תאירו" - תבעירו כמו נשים באות מאירות אותה (ישעיהו כז)

"חפץ" - ענין רצון

"ומנחה" - כן יקראו כל הקרבנות שבאים למנחה ולדורון וכן וערבה לה' מנחת (לקמן ג)