מצודות על מלאכי א יד

<< מצודות על מלאכי • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • 


מצודת דוד

"וארור נוכל" - ארור המערים לומר שאין בידו יותר מובחר להקרבה ממה שהביא אבל באמת יש בעדרו זכר מובחר וטוב הראוי לעולה

"ונודר" - והוא מנדר וזובח לה' שם נשחת וכחוש

"כי מלך גדול אני" - ומהראוי א"כ להקריב לפני מן המובחר

"ושמי נורא בגוים" - כל העכו"ם יראים מלפני

מצודת ציון

"וארור" - ענין קללה

"נוכל" - ענין ערמימות כמו ויתנכלו אותו (בראשית לז)