מצודות על ישעיהו סו ה

<< מצודות על ישעיהו • פרק סו >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 


מצודת דוד

"ונראה" - אבל לא כן הוא כדבריהם כי בעינינו נראה בשמחתכם והרשעים ההם יבושו על כי הלכו אחר ההבל

"אחיכם" - השונאים אתכם המנדים להרחיק אתכם כמ"ש האומרים קרב אליך וגו' (לעיל סה) הנה הם אמרו למען שמי יכבד ה' ר"ל בעבור פירסום שמי בא כבוד לה' כי אנו קרובים אליו ומתכבד הוא עמנו

"אמרו וגו'" - פושעי ישראל

"שמעו וגו'" - אתם הצדיקים החרדים אל דבר ה' לעשותם שמעו דבר ה'

מצודת ציון

"החרדים" - הממהרים

"מנדיכם" - מלשון הנדה והנעה