מצודות על ישעיהו סו יב

<< | מצודות על ישעיהופרק ס"ו • פסוק י"ב | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"על צד תנשאו" - ר"ל תהיו מכובדים מאד בעיני העכו"ם ולפי שהמשילם לתינוק היונק אמר לשון הנופל בתינוק היונק שנושאים אותו על הזרוע בצד הגוף ומשעשעים אותו על הברכים לשמחו

"וינקתם" - אתם המתאבלים עליה תהיו יונקים את העושר הזה והוא דרך משל לומר כמו התינוק יונק חלב מאין עמל כן תאכלו כבוד העכו"ם אשר לא יגעתם בה

"נוטה אליה" - אטה אל ירושלים שלום הרבה כמי נהר וכבוד הגוים ועשרם אטה לה לבוא במרוצה כנחל שוטף 

מצודת ציון

"שוטף" - ענין רדיפה ומהירות המשיכה

"כבוד" - ענין עושר כמו ומאשר לאבינו עשה את כל הכבוד הזה (בראשית לא)

"תנשאו" - מלשון משא וסבל

"תשעשעו" - ענין התעסקות לשמחה