מצודות על ישעיהו נ ג

<< מצודות על ישעיהו • פרק נ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"אלביש שמים" - ר"ל אשפיל שרי מעלה של האומות

"ושק וגו'" - כפל הדבר במ"ש  

מצודת ציון

"קדרות" - ענין שחרות כמו שמש וירח קדרו (יואל ב)