מצודות על ישעיהו נ י

<< מצודות על ישעיהו • פרק נ >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


 

מצודת דוד

"וישען" - כפל הדבר במ"ש

"יבטח בשם ה'" - שתבא לו התשועה

"אשר הלך חשכים" - אפי' הלך בחשכת הצרות ועדיין לא מצא הארה ותשועה

"ירא ה'" - אשר הוא ירא מה' ושומע בקול עבדו הנביא  

מצודת ציון

"נוגה" - ענין הארה וזוהר כמו מנוגה נגדו (תהלים יח)

"וישען" - ענין תמיכה