מצודות על ישעיהו נז ו

<< מצודות על ישעיהו • פרק נז >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 


 

מצודת דוד

"הם וגו'" - כפל הדבר במ"ש

"שפכת נסך" - היית מנסך לפניהם יין והעלית להם מנחה

"העל אלה אנחם" - וכי מהראוי שעל העושים מעשים כאלה יתהפך מחשבתי מרעה לטובה

"בחלקי נחל חלקך" - בחרת לך חלק באבני הנחל לעבדם עבודת אלהות  

מצודת ציון

"בחלקי נחל" - באבני נחל ויקראו כן ע"ש שהמה חלקים כמ"ש חמשה חלקי אבנים מן הנחל (שמואל א יז) ולקצר לא אמר אבני וסמך על המבין

"גורלך" - ענינו כמו חלק וכן וגורל לבוזזינו (לעיל יז) ע"ש שע"פ רוב יחולק בגורל

"אנחם" - ענין הפוך מחשבה