מצודות על ישעיהו נז טו

<< | מצודות על ישעיהופרק נ"ז • פסוק ט"ו | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"וקדוש שמו" - שמו מקודש ונבדל ואין ערוך אליו

"מרום וגו'" - ר"ל וזהו אמריו אשר יאמר אני שוכן במקום במקום קדוש עכ"ז אני עם הדכא ושפל רוח להשגיח להחיות רוח שפלים וגו'

"כי כה אמר וגו'" - מוסב למעלה לומר טוב לחסות בה' כי הוא משגיח בכל כי כה אמר ה' המרומם והמנושא השוכן נצח כי לא יתואר בו תנועה כאשר בנבראים 

מצודת ציון

"עד" - ענינו נצח וכן בטחו בה' עדי עד (לעיל כו)

"דכא" - כתות ומשובר

"ושפל רוח" - כן נקרא העניו

"נדכאים" - כתותים