מצודות על ישעיהו לח כב

<< מצודות על ישעיהו • פרק לח
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת דוד

"מה אות" - מה טוב ומה נאה האות הנפלא הזה אשר נרפאתי ואוכל לעלות לבית ה'  

מצודת ציון

"מה אות" - מלת מה יורה על גודל הדבר וחשיבותו