מצודות על ישעיהו לח א

<< מצודות על ישעיהו • פרק לח >>
א • ב • ג • ה • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • 


 

מצודת דוד

"צו" - היה מצוה על עניני ביתך

"למות" - ר"ל חולי אנושה ומסוכנת שיש בה כדי למות

"בימים ההם" - ארז"ל שהיו שלשה ימים לפני מפלת סנחריב