מצודות על ישעיהו כד י


מצודת דוד

"סוגר כל בית מבוא" - הבתים יהיו נתוצים ואין מי יבוא בהם כאלו סוגר הבית מבלי תת בא בו

"נשברה קרית תוהו" - כל עיר תהיה שבורה וקראה קרית תוהו ע"ש סופה כשתהיה נשברת תהיה תוהו וכן אפיתי על גחליו לחם (לקמן מד) שקוראהו לחם ע"ש סופו

מצודת ציון

"קרית" - עיר

"תוהו" - ענין שממון וכן הארץ היתה תוהו ובוהו (בראשית א)