מ"ג ישעיהו כד י


פסוק קודם II מקראות גדולות II מקראות גדולות ישעיהו II פסוק הבא

מקרא

כתיב: נשברה קרית תהו סגר כל בית מבוא

מנוקד: נִשְׁבְּרָה קִרְיַת תֹּהוּ סֻגַּר כָּל בַּיִת מִבּוֹא.

עם טעמים: נִשְׁבְּרָ֖ה קִרְיַת־תֹּ֑הוּ סֻגַּ֥ר כָּל־בַּ֖יִת מִבּֽוֹא׃


רש"י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קרית תוהו" - כשתשבר נקראת קרית תהו

"מבוא" - מלבוא לתוכה איש

מלבי"ם (כל הפרק)(כל הפסוק)"נשברה", מצייר איכות הגלות, והמחזה הנראה בעיר, עת העם מוכנים לצאת מארץ מולדתם אל ארץ אויב, "הקריה" שהוא מבצר העיר וקירוי הבתים והחומות נשברה, וכל "בית" כבר סוגר שלא יוכלו לבא בתוכו:


ביאור המילות

"קרית". בארתי למעלה (כב ב') קריה נקראת ע"ש הקירוי אשר מלמעלה, וקרא פה התקרה ובנין החומה קרית תהו, על ששממה וחרבה:

 

מצודות (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"סוגר כל בית מבוא" - הבתים יהיו נתוצים ואין מי יבוא בהם כאלו סוגר הבית מבלי תת בא בו

"נשברה קרית תוהו" - כל עיר תהיה שבורה וקראה קרית תוהו ע"ש סופה כשתהיה נשברת תהיה תוהו וכן אפיתי על גחליו לחם (לקמן מד) שקוראהו לחם ע"ש סופו

מצודת ציון

"קרית" - עיר

"תוהו" - ענין שממון וכן הארץ היתה תוהו ובוהו (בראשית א)