מצודות על ישעיהו ה כח

<< מצודות על ישעיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"כסופה" - ימהרו ללכת כרוח סופה

"כצר" - חזקים כסלע ולא יתנגפו במרוצתם

"אשר חציו שנונים" - יהיה עם אשר חציו יהיה שנונים ר"ל יהיה מוכן למלחמה  

מצודת ציון

"שנונים" - חדודים

"דרוכות" - הדרך לדרוך ברגליו על הקשת למתחו היטב

"פרסות" - הוא כעין מנעלים

"כצר" - כסלע

"וגלגליו" - אופן העגלה

"כסופה" - רוח חזק