מצודות על ישעיהו ה י

<< מצודות על ישעיהו • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • 


 

מצודת דוד

"כי עשרת וגו'" - מקום עבודת עשרת וגו' יעשה בת אחת יין ומקום זרע חומר יעשה איפה אחת ובעבור הרעב יעזבו בתיהם וילכו להם וישארו שממה מבעליהן  

מצודת ציון

"צמדי" - ענין זוג כמו צמד בקר (שמואל א יא) ועבודת יום אחד בצמד בקר קרוי צמד כרם

"בת" - מדת הלח מחזקת ג' סאין

"חמר" - הוא כור מחזיק שלשים סאין איפה מדת היבש מחזקת שלשה סאין