מצודות על ישעיהו ג כה

<< מצודות על ישעיהו • פרק ג >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כב • כג • כד • כה • כו • 


מצודת דוד

"וגבורתך" - הגבורים שבך אשר לא ימסרו עצמן לחרב האויב ויצאו למולם למלחמה עכ"ז שמה במלחמה יפלו בחרב כי האויב יתגבר עליהם

"מתיך" - אנשיך יפלו בחרב האויב

מצודת ציון

"מתיך" - אנשיך כמו מתי מספר (בראשית לד)