מצודות על ירמיהו נ מה

<< | מצודות על ירמיהופרק נ' • פסוק מ"ה | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כד • כה • כו • כז • כח • כט • ל • לא • לב • לג • לד • לה • לו • לז • לח • לט • מ • מא • מב • מג • מד • מה • מו • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"עליהם" - ר"ל לפניהם בעל כרחם

"אם לא ישים" - בשבועה אשר יעשה את כל נוה ונוה שממה

"אם לא" - הוא ענין שבועה ור"ל העצה היא בשבועה אשר צעירי הצאן יגררום מארצם והוא פרס שהוא הצעיר בבני יפת כי ארז"ל תירס הוא פרס (יומא י)

"לכן" - הואיל ואין מי ימחה בידו וכן תקום לכן שמעו וגו' 

מצודת ציון

"יסחבום" - ענין גרירה ומשיכה בארץ כמו סחוב והשלך (לעיל כ"ב)

"צעירי" - ענין קוטן

"ישים" - מלשון שממה