מצודות על ירמיהו מה א

<< מצודות על ירמיהו • פרק מה
א • ג • ד • ה • 


מצודת דוד

"מפי ירמיהו" - ר"ל ירמיהו אמר הדברים מפיו וברוך היה כותב על ספר

"על ספר" - אמר ספר ע"ש סופו כי אחר שיכתב נעשה ספר

"בכתבו וגו'" - בעת שכתב מגילת איכה ומה שאמר את הדברים האלה ר"ל שהזכיר בה המאורעות הרעות אשר ייעד על יהודה וישראל אשר כן באו וזהו מ"ש למעלה קח לך מגילת ספר וגו' (לעיל לו)