מצודות על ירמיהו מא ח

<< | מצודות על ירמיהופרק מ"א • פסוק ח' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"ויחדל" - חדל מהם ולא המיתום

"כי יש לנו וגו'" - ונגיד לך שתקחם אתה

"נמצאו בם" - בהבאים משכם וגו' 

מצודת ציון

"מטמונים" - אוצרות ע"ש שדרך לטמנם במחבואה