מצודות על ירמיהו מא ה

<< | מצודות על ירמיהופרק מ"א • פסוק ה' | >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


 

מצודת דוד

"להביא בית ה'" - יתכן שגם אחר החורבן הקריבו על המזבח וכמ"ש רז"ל שמעתי שמקריבין אע"פ שאין בית (מגילה י)

"מגולחי זקן וגו'" - דרך צער ואבל על חורבן ירושלים ובית המקדש וגלות יהודה 

מצודת ציון

"מגלחי" - מלשון גלוח השער

"ומתגודדים" - ענין שריטת הבשר וכן ויתגדדו כמשפטם (מלכים א' יח)