מצודות על ירמיהו ל כד

<< מצודות על ירמיהו • פרק ל >>
ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • יט • כ • כא • כב • כג • כד • כה • 


מצודת דוד

"לא ישוב וגו'" - לא ישיב מהם חרון אפו עד יעשה ויקיים מחשבות לבו

"באחרית הימים" - רצה לומר אם יתמהמה הנה בסוף הימים כשתתקיים תתבוננו בה שלא שב ה' מחרון אפו עם כי נתארך הזמן

מצודת ציון

"מזימות" - מחשבות כמו על בבל מזמתו (לקמן נא)

"באחרית" - בסוף

"תתבוננו" - מלשון בינה