מצודות על ירמיהו יב יג

<< מצודות על ירמיהו • פרק יב >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • 


מצודת דוד

"ובושו" - אמר הנביא כנגדם ראוי היה לכם שתבושו מתבואתיכם שהדבר נגלה שהם במארה מחרון אף ה' ולא במקרה

"נחלו" - מעקת רעבון נחלו ולא ימצאו רפואה מועלת

"זרעו חטים" - ר"ל עוד אשלח בהם חצי רעב וכאשר יזרעו חטים יקצרו קוצים כי תצמיח קוצים

מצודת ציון

"נחלו" - מלשון חולי

"יועילו" - מלשון תועלת